Catatan Popular

Kursus

Institut Kemahiran MARA Jasin telah menawarkan sebanyak 10 kursus seperti di bawah : -


  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial)
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Jentera Berat)
  • Sijil Teknologi Baikpulih Badan Kenderaan
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
  • Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
  • Sijil Teknologi Kimpalan